council flat/house (Brit) қала, аyдан cалған я беpген пәтеp/үй