quite some smth) кәдімгідей, әжептәуір, біршама ¨This is quite a different problem. – Бұл біршама өзгеше мәселе. ¨She's quite a beauty. – Ол әп-әдемі-ақ. ¨We found it quite a change when we moved to London. – Лондонға көшкеніміз біз үшін әжептәуір өзгеріс болды. ¨It must be quite some car. – Бұл бір мықты машина болар. *quite the contrary тіпті де, мүлде олай емес ¨I don't find him funny at all. Quite the contrary. – Ол маған күлдіргі/ әзілқой көрінбейді. Тіпті де. *quite a few (BrE also a good few, a fair few) талай (рет); әжептәуір, көп ¨I've been there quite a few times. – Ол жерде талай (рет) болғанмын. *quite a lot (of smth) (also BrE, informal quite a bit) көп ¨They drank quite a lot of wine. – Олар шарапты өкіртті. *quite some smth a) көп, талай (уақыт, тб) ¨She hasn't been seen for quite some time. – Талай уақыт болды оның көрінбегеніне. b) (informal) (also quite a/the smth) әжептәуір, едәуір, кәдімгідей, біршама