Сөздікті құрау барысында қолданған материалдар

References

Материалы, использованные при составлении словаря

1. oxfordlearnersdictionaries.com
2. Большой англо-русский словарь В.К.Мюллера
3. Орысша-қазақша сөздік, І, ІІ томдары (Мұсабаев Ғ.Ғ. - жалпы ред.)
4. sozdik.kz
5. ldoceonline.com
6. merriam-webster.com
7. dictionary.cambridge.org
8. collinsdictionary.com
9. macmillandictionary.com
10. онлайн қазақша-орысша-қазақша ресурстар, онлайн казахско-русско-казахские ресурсы
11. online English-Russian translation resources
12. online English-Farsi translation resources
13. online English-Urdu translation resources
14. салалық қазақша-орысша-қазақша сөздіктер, тб, отраслевые казахско-русско-казахские словари, др

List of abbreviations

Қысқартылған сөздер тізімі

English:

abbr
adj
adv
attr
(Austral)
(Brit)
(BrE)
comb form
conj
(euph)
(Fr)
(German)
(Greek)
(Hindi)
(idm)
interj
(Irl)
(Latin)
n
(NAmE)
abbreviation
adjective
adverb
attributive
Australian English
British English
British English
combining form
conjunction
euphemistic
French (word, etc.)
German (word, etc.)
Greek (word, etc.)
Hindi (word, etc.)
idiom(s)
interjection
Irish English
Latin (word, etc.)
noun
North American English
(phr v)
(pl)
[pred]
pref
pp
prep
pres p
pres t
pron
pt
(Scot)
(slang)
smb
smth
suff
(sexist)
(taboo)
(US)
v
phrasal verb
plural
predicative
prefix
past participle
preposition
present participle
present tense
pronoun
past tense
Scottish English
slang
somebody
something
suffix
sexist use, phrase
taboo
American English
verb

Қазақша:

(авиация)
(анат)
(архаизм)
(архит)
(астрон)
(ауызекі)
(ауысп мағ)
(әскери)
(биол)
(бот)
(геогр)
(геол)
(геом)
(грам)
авиация (салалық термині)
анатомия
архаизм
архитектура
астрономия
ауызекі қолданыс
ауыспалы мағынада
әскери
биология
ботаника
география
геология
геометрия
грамматика
(діни)
(жақтырм)
(жерг)
(заң)
(зоол)
(коммерц)
(комп)
(көне қолд)
(кітаби)
(қалж)
(қаржы)
(қысқ)
[қ-з:]
діни
жақтырмай айту
жергілікті (аймақтық) қолданыс
заң саласының термині
зоология
коммерция
компьютер
көне қолданыс
кітаби не ресми қолданыс
қалжыңдай айту
қаржы саласы
қысқартылған
қараңыз