Q

Q [kjuː] A.n (also q) (pl QsQ’sq’s [kjuːz]) 1. ағылшын әліпбиінің 17-інші әрпі ‘Queen’ begins with (a) Q/‘Q’. - ‘Queen’ сөзі Q/‘Q’-мен/-ден басталады. B.abbr 1. question сұрақ 2. (idm) *mind your Ps and Qs (informal) өзін барынша сыпайы, әдепті ұстау