quaver [ˈkweɪvə(r)] A.v дірілдеу (дауыстың) B.n 1. (BrE) (NAmE eighth note) (music) нотаның сегізден бірі 2.дауыс дірілі