queasy [ˈkwiːzi] adj 1. жүрегі айныған, лоблыған, бейжайлық (syn: nauseous)   ¨Travelling by boat makes me queasy. – Қайықпен жүрсем жүрегім айниды. ¨His stomach still felt queasy and he was grateful for the fresh air. – Асқазаны әлі де лоблып тұрған, сондықтан таза ауада жаны жай тапты. 2.қобалжыған, абыржыған