quack [kwæk] A.n 1.үйректің қоқылы, қаңқылы (үні) 2. (informal, disapproving) жалған дәрігер, дәрігерсымақ ¨quack doctors – жалған дәрігерлер ¨I've got a check-up with the quack next week. – Келесі