Queen's English Society, the (abbr QES) Корольдік ағылшын тілі қоғамы (1972 құрылған, ағылшынша сауатты, мәдениетті сөйлеуді таратумен айналысатын қоғам)