Queen's Regulations, the ​королева ережелері (британ әскерінің мінез-құлқын, жүріс-тұрысын айқындайтын ережелер)