queer [kwɪə(r)] A.adj (∼er, ∼est) 1. (old-fashioned) біртүрлі, өзгеше, бөлекше (syn: odd) ¨I was beginning to feel very queer. – Өзімді біртүрлі сезіне бастадым. ¨It all sounds a bit queer to me. – Бұның бәрі құлаққа біртүрлі естіледі екен. 2. ​(taboo, slang) гомосексуалист, гей (кемсіте атау) 3. (idm) *an odd/a queer fish (old-fashioned, BrE) біртүрлі/ бірқызық/ оғаш адам B.n (taboo, slang) гомосексуалист, гей (кемсіте атау) C.v (idm) *queer smb’s pitch | queer the pitch (for smb) (BrE, informal) [қ-з: pitch (A10)]