questioning [ˈkwestʃənɪŋ] A.n сұрау, сұрақ қою; жауап алу, тергеу ¨He was taken to the police station for questioning. – Оны полиция учаскесіне тергеуге алып кетті. ¨They faced some hostile questioning over the cost of the project. – Жобаның құны жөнінде оларға зілді сұрақтар қойылды. B.adj сұраулы ¨a questioning look – сұраулы қарас ¨She raised a questioning eyebrow. – Ол сұраулы көзбен қасын керді.