queue-jumping [ˈkjuː dʒʌmpɪŋ] n (BrE) кезектен секіру, басқаларды сыйламай кезектің алдына шығып кету