quick-fire [ˌkwɪk ˈfaɪə(r)] adj қауырт істелген, арты артынан тез істелген, түйдек ¨a series of quick-fire questions – түйдек сұрақтар