quick one n (BrE, informal) тез ішілетін ішімдік ♦Do you have time for a quick one before you go? – Кетеріңде бір тартып жібермейміз бе?