flipping [ˈflɪpɪŋ] adj, adv (BrE, informal) «берекесіз» (мазасыздықты білдіретін жеңіл ұрсу сөз) ¨I hate this flipping hotel! – Мына берекесіз қонақ үйді жақтырмаймын! ¨Flipping kids! – Жүгермек балалар! ¨It's flipping cold today! – Мынау бір жайсыз суық күн ғой!