flip side n ~ (of/to sth) 1.(бірнәрсенің) кері жағы, басқа жағы ¨It was only after they were married that she began to see the flip side of the fairy tale. – Үйленгеннен соң ғана ол (қиял-)ғажайып ертегінің кері жағын көре бастады. 2. (old-fashioned) музыкалық пластинканың не таспаның қызық емес жағы