flirtation [flɜːˈteɪʃn] n  1.қырындау(шылық), қылмыңдау, жымыңдау, әзіл-қалжың ¨Frank's efforts at flirtation had become tiresome to her. – Фрәнктің қырындамақ болған әрекеті оның жүйкесіне тиіп болды. 2.~ (with sb) хикая, қысқа мерзімдік жүріс (еркек пен әйелдің ашыналық қатынасы) ¨She had a mild flirtation with him when they first met. – Алғаш кездескен кезде онымен біраз жүрген кезі болған. 3. ~ with sth қызыққан, көңілі ауған болу ¨a brief and unsuccessful flirtation with the property market – үй (жылжымайтын мүлік) рыногындағы қысқа мерзімдік сәтсіз хикая