quicksand [ˈkwɪksænd] n (also s) су сіңген құм, су(лы) құм