quid [kwɪd] n (pl ∼) (BrE, informal) ​1.бір фунт/ паунд (ақша) ¨Can you lend me five quid? – Маған бес фунт қарызға бере аласың ба? ¨It only costs a couple of quid to get in. – Кіру үшін бір-екі фунт төлейді. 2. (idm) *quids in табысты болу, ақша түсіру ¨If this deal comes off, we’ll be quids in. – Осы контрактке қол қойсақ, жолымыз болғаны.