quadrant [ˈkwɒdrənt] n 1. (geometry) квадрант (шеңбердің не шеңбердің жиек сызығының төрттен бірі) 2.квадрант (теңізде теңіз жиегі мен жұлдыздар арасындағы бұрышты өлшейтін аспап)