quilting [ˈkwɪltɪŋ] n көрпеше/ жамылғы жасау; осыларды жасайтын мата