quim [kwɪm] n (taboo, BrE, slang) әйелдің жыныс мүшесі