quip [kwɪp] A.n тез арада тауып айтқан сөз, суырып салма сөз, тапқырлық, тапқыр сөз ♦to make a quip – сөз тауып кету B.v сөз тауып кету ♦‘Giving up smoking is easy,’ he quipped. ‘I’ve done it hundreds of times.’ – «Темекіні қою – оңай», деді ол қуақылана, «Жүз рет тастағанмын». ‘I hope you’re not in a hurry!’ she quipped, and everyone laughed. – «Асығыс емес шығарсың!», деп ол мысқылдағанда бәрі күлді.