ian

-ian, -an suffix 1.(сын есімдерде) -лық, -лік, дық, -дік, -тық, -тік ¨Bostonian – бостондық ¨Brazilian – бразилиялық ¨Shakespearian – шекспир(лік), Шекспирдің 2. (зат есімдерде) белгілі саладағы маманды білд¨mathematician - математик