identikit [aɪˈdentɪkɪt] n (BrE) (US composite, composite sketch) фоторобот (полиция іздеген күдіктінің келбетін салу үшін қажет түрлі кескіндер)