quitter [ˈkwɪtə(r)] n (often disapproving) шыдамас, шыдамсыз, осал ♦I knew you weren’t a quitter. – Табаныңның бүрі бар екенін білетінмін.