ill health n дімкәс, науқастанған, аурушаң ¨He retired early on grounds of ill health. – Денсаулығына байланысты ол қызметін ерте тастады.