illusion [ɪˈluːʒn] n 1.қиял, елес, сағым, жалған түсінік я сенім, дәме, иллюзия ¨She's under the illusion that she'll get the job. – Ол сол жұмысқа қол жеткіземін деп құры дәмеленді. ¨The new president has no illusions about the difficulties facing her country. – Жаңа президент ел бетпе-бет келіп тұрған қиындықтардан хабардар. ¨I have no illusions about her feelings for me. – Оның маған қалай қарайтынын мен жақсы білемін. ¨He could no longer distinguish between illusion and reality. – Ол өң мен түсті/сағым мен шындықты ажырата алмайтын халге жетті. ¨I don't want to have my illusions shattered! – Қиялдарымның/Қиялға бөлеген арманымның быт-шыт болғанын қаламаймын! 2.елес, сағым, алдамшы сезім ¨Mirrors in a room often give an illusion of space. – Бөлмедегі айналар алдамшы кеңістік сезімін туғызады/кең етіп көрсетеді. ¨The idea of absolute personal freedom is an illusion. – Жеке бастың мүлде тәуелсіз болуы деген алдамшы ой.