immeasurably [ɪˈmeʒərəbli] adv [қ-з: immeasurable] ¨Housing standards improved immeasurably after the war. – Тұрғын үй стандарттары соғыстан кейін орасан көп жетілді. ¨Stress has an immeasurably more serious effect on our lives than we realize. – Стрестің өмірімізге деген теріс әсері өзіміз ойлағаннан гөрі әлдеқайда көп.