qui vive [ˌkiː ˈviːv] n (idm) *on the qui vive жіті қадағалайтын, назарынан шығармайтын/ тыс қалдырмайтын ¨He's always on the qui vive for a business opportunity. – Ол бизнес-мүмкіндікті назарынан тыс қалдырмайды.