impale [ɪmˈpeɪl] v ~ sth (on sth); ~ sb/yourself on sth түйреу, шаншу; жыру (syn: spear) ¨She impaled a lump of meat on her fork. – Ол шанышқысымен бір кесек етті түйреді. ¨He had fallen and been impaled on some iron railings. – Ол құлап, денесін темір білік жырып кетті.