in absentia [ˌɪn æbˈsenʃiə] adv (from Latin) сырттай, өзі жоқ кезде ¨Two foreign suspects will be tried in absentia. – Екі шетелдік күдіктіні сырттай соттайтын болады.