incommode [ˌɪnkəˈməʊd] v ~ sb (formal) мазалау, әбігерлеу ¨We are very sorry to have incommoded you. – Сізді әбігерге салғанымыз үшін ғафу өтінеміз.