indication [ˌɪndɪˈkeɪʃn] n белгі, ишара, меңзес, тұспалдау, нышан ¨~ (of sth) They gave no indication of how the work should be done. – Олар жұмыстың қалай тындырылуы керектігі жөнінде ләм(-мим) демеді. ¨~ (of doing sth) He shows every indication of wanting to accept the post. – Одан осы қызметті алғысы келетіндігі ап-анық білініп тұрады. ¨~ (that…) There are clear indications that the economy is improving. – Экономиканың оңалып бара жатқанының айқын нышандары бар. ¨All the indications are that the deal will go ahead as planned. – Қай жағынан алса да іс ойластырылғандай тынатын сияқты.