indistinct [ˌɪndɪˈstɪŋkt] adj көмескі, нақты емес, бұлыңғыр (syn: vague, hazy) ¨an indistinct figure in the distance – қашықтағы бұлыңғыр сұлба ¨His memory of the incident was somewhat indistinct. – Оқиға жайлы оның есінде қалғаны бұлыңғыр.