quizzical [ˈkwɪzɪkl] adj таңданған, таңырқаған, сұраулы, түсініңкіремеген ¨a quizzical expression – сұраулы кейіп ¨He gave me a quizzical look when I ordered champagne. – Шампан сұраған кезімде ол маған таңдана қарады.