inedible [ɪnˈedəbl] adj жеуге жарамсыз, жеуге болмайтын (opp: edible) ¨The waiters were rude, the food inedible. – Даяшылар/Официанттар дөкір, тамағы жарамсыз болып шықты.