infringe [ɪnˈfrɪndʒ] v (formal) 1. ~ sth заңды, ережені бұзу, қайшы келу ¨The material can be copied without infringing copyright. – Бұл материалды авторлық хақты бұзбай(-ақ) көшіріп алуға/көшіруге болады. ¨Two of the projects are deemed to infringe EU legislation. – Жобалардың екеуі Евроодақ заңнамасына қайшы келеді дейді. 2. (заңды хақын) шектеу ¨~ sth They said that compulsory identity cards would infringe civil liberties. – Міндетті жеке куәліктер азаматтық бостандықтарды шектейді деді. ¨~ on/upon sth She refused to answer questions that infringed on her private affairs. – Ол өзінің жеке істеріне сұғынған сұрақтарға жауап бремей қойды.