inseam [ˈɪnsiːm] n (NAmE) (BrE inside leg) ішкі тігіс (шалбардың ауынан, яғни мықынның астынан балаққа дейінгі ұзындық)