quadriceps [ˈkwɒdrɪseps] n (pl ∼) (also informal quads) (anatomy) (санның алдыңғы жағындағы) саналды бұлшық еті (квадрицепсы, четырёхглавая мышца бедра)