intangible [ɪnˈtændʒəbl] A.adj 1.суреттеу қиын, түсіну не өлшеу қиын ¨The old building had an intangible air of sadness about it. – Ескі ғимаратта түсініксіз бір мұң табы бар еді. ¨The benefits are intangible. – Пайдасы өлшеусіз/орасан зор. 2. (business) материалдық емес (құнды дүние) (opp: tangible) ¨intangible assets such as customer goodwill – тұтынушының/клиенттің ізгі ниеті сияқты құнды дүниелер  B.n материалдық емес құнды дүние ¨intangibles such as staff morale and goodwill – қызметкерлердің ар-ұжданы/моралі және ізгі ниеті сияқты құндылықтар