interdict [ˈɪntədɪkt] n 1. (law) ресми тыйым (соттың) ¨They are trying to get an interim interdict to stop construction of the road. – Жол құрылысын тоқтату үшін олар уақытша тыйым алуға тырысуда. 2. (technical) тыйым (Рим католик шіркеуінің)