interviewer [ˈɪntəvjuːə(r)] n интервью алушы, сұхбат жүргізуші ¨The interviewer made the candidates feel relaxed. – Сұхбат жүргізушіге ұйыған кандидаттар өздерін еркін ұстады.