invariably [ɪnˈveəriəbli] adv ылғи, ұдайы, әрқашан, әдеткі (syn: without fail) ¨This acute infection of the brain is almost invariably fatal. – Мидың бұлай асқынған инфекциясы қашан да өлімге ұрындырады деуге болады. ¨It invariably rains when I go there. – Ол жерге қашан баарсам да жаңбыр жауады. ¨Invariably the reply came back, ‘Not now!’ – «Қазір емес!» деген әдеткі жауап айтылды.