inveterate [ɪnˈvetərət] adj (formal, often disapproving) 1.нағыз, барып тұрған, түзелмес ¨an inveterate liar – барып тұрған суайт 2.көне, ескі, бұрыннан бергі, сіңіп қалған, қатып қалған ¨inveterate hostility – көне/бұрыннан келе жатқан өшпенділік/жауластық/қастық