irrelevant [ɪˈreləvənt] adj маңызы жоқ, маңызсыз, (жағдайға) қатысы жоқ; елеусіз (opp: relevant) ¨totally/completely/largely irrelevant – мүлде/толығымен/көбінесе маңызсыз ¨irrelevant remarks – әншейін сөздер ¨Whether I believe you or not is irrelevant now. – Саған сенемін бе, жоқ па, енді маңызды емес. ¨~ to sth/sb That evidence is irrelevant to the case. – Жаңағы айғақтың (бұл) іске қатысы жоқ. ¨Many people consider politics irrelevant to their lives. – Көптеген адамдар саясатты өз өмірлері үшін маңызды емес деп ойлайды.