quotient [ˈkwəʊʃnt] n (mathematics) бөлінді (бір санды екінші бір санға бөлгенде шығатын нәтиже, орысша: частное)