labia [ˈleɪbiə] n «ерін» (әйел жыныс мүшесінің аузы)