ladies' man n (also lady's man) әйелшіл/әйелге үйір еркек