large-scale [ˌlɑːdʒ ˈskeɪl] adj 1.ауқымды, көлемді, ірі ¨large-scale development – ауқымды даму ¨the large-scale employment of women – әйелдерді кеңінен жұмыспен қамту 2. (географиялық карта, модель, тсс ж) масштабы үлкен, ірі масштабтағы/өлшемдегі (opp: small-scale)